شیرینی حنایی

لذتی ماندگار

شیرینی حنایی

HanaeiCake.com

شعبه های ما

شعبه مرکزی

تلفن ثابت 03137734990
تلفن همراه
ایمیل
آدرس اصفهان- خیابان آتشگاه- بعد از سه راه نبوی منش
توضیحات

شعبه شماره یک (آذربایجانی)

تلفن ثابت 03132362473
تلفن همراه
ایمیل
آدرس اصفهان- خیابان عباس آباد-چهارراه ابوذر
توضیحات

شعبه شماره دو

تلفن ثابت 03132755744
تلفن همراه
ایمیل
آدرس اصفهان- خیابان مشتاق اول- ابتدای خیابان ابوالحسن اصفهانی
توضیحات