شیرینی حنایی

لذتی ماندگار

شیرینی حنایی

HanaeiCake.com

ارتباط با ما

شعبه مرکزی

آدرس: اصفهان- خیابان آتشگاه- بعد از سه راه نبوی منش

تلفن تماس: 37734990-031

شعبه شماره یک (آذربایجانی)

آدرس: اصفهان-خیابان عباس آباد- چهارراه ابوذر

تلفن تماس: 32362473-031

شعبه شماره دو

آدرس: اصفهان- خیابان مشتاق اول- ابتدای خیابان ابوالحسن اصفهانی

تلفن تماس: 32755744-031

راه های ارتباطی و شبکه های مجازی ما

مکان روی نقشه