شیرینی حنایی

لذتی ماندگار

شیرینی حنایی

HanaeiCake.com

دریافت پروانه استاندارد برای شیرینی های سنتی

دریافت پروانه استاندارد برای شیرینی های سنتی

توضیحات دریافت پروانه استاندارد برای شیرینی های سنتی

این واحد در  در سال 1395 به عنوان اولین واحد کارگاهی در سطح استان اصفهان مفتخر به دریافت پروانه استاندارد برای شیرینی های سنتی خود شد.


سایر مشخصات دریافت پروانه استاندارد برای شیرینی های سنتی

تاریخ ثبت 1397/02/26-12:22
تاریخ بروز رسانی 1397/02/26-12:25
تعداد نمایش 100 بار