شیرینی حنایی

لذتی ماندگار

شیرینی حنایی

HanaeiCake.com

شناسه نظارت بهداشت برای گز و شیرینی

شناسه نظارت بهداشت برای گز و شیرینی

توضیحات شناسه نظارت بهداشت برای گز و شیرینی

دریافت شناسه نظارت بهاشتی برای گز و شیرینی از معاونت غذا و داروی استان اصفهان


سایر مشخصات شناسه نظارت بهداشت برای گز و شیرینی

تاریخ ثبت 1397/02/30-10:31
تاریخ بروز رسانی 1397/02/30-10:35
تعداد نمایش 90 بار