شیرینی حنایی

لذتی ماندگار

شیرینی حنایی

HanaeiCake.com

بازدید ریاست محترم ادره کل استاندارد استان اصفهان از واحد گز و شیرینی حنائی

بازدید ریاست محترم ادره کل استاندارد استان اصفهان از واحد گز و شیرینی حنائی

توضیحات بازدید ریاست محترم ادره کل استاندارد استان اصفهان از واحد گز و شیرینی حنائی

بازدید ریاست محترم ادره کل استاندارد استان اصفهان از واحد گز و شیرینی حنائی


سایر مشخصات بازدید ریاست محترم ادره کل استاندارد استان اصفهان از واحد گز و شیرینی حنائی

تاریخ ثبت 1397/02/30-10:34
تاریخ بروز رسانی
تعداد نمایش 87 بار