شیرینی حنایی

لذتی ماندگار

شیرینی حنایی

HanaeiCake.com

انتخاب گز و شیرینی حنائی به عنوان واحد نمونه از طرف اداره کل استاندارد استان اصفهان 2

انتخاب گز و شیرینی حنائی به عنوان واحد نمونه از طرف اداره کل استاندارد استان اصفهان 2

توضیحات انتخاب گز و شیرینی حنائی به عنوان واحد نمونه از طرف اداره کل استاندارد استان اصفهان 2

انتخاب گز و شیرینی حنائی به عنوان واحد نمونه از طرف اداره کل استاندارد استان اصفهان2


سایر مشخصات انتخاب گز و شیرینی حنائی به عنوان واحد نمونه از طرف اداره کل استاندارد استان اصفهان 2

تاریخ ثبت 1397/07/29-10:44
تاریخ بروز رسانی
تعداد نمایش 12 بار