شیرینی حنایی

لذتی ماندگار

شیرینی حنایی

HanaeiCake.com

انتخاب گز و شیرینی حنائی به عنوان واحد نمونه از طرف اداره کل استاندارد استان اصفهان 3

انتخاب گز و شیرینی حنائی به عنوان واحد نمونه از طرف اداره کل استاندارد استان اصفهان 3

توضیحات انتخاب گز و شیرینی حنائی به عنوان واحد نمونه از طرف اداره کل استاندارد استان اصفهان 3

انتخاب گز و شیرینی حنائی به عنوان واحد نمونه از طرف اداره کل استاندارد استان اصفهان


سایر مشخصات انتخاب گز و شیرینی حنائی به عنوان واحد نمونه از طرف اداره کل استاندارد استان اصفهان 3

تاریخ ثبت 1397/07/29-10:44
تاریخ بروز رسانی
تعداد نمایش 9 بار